Detacheren

Flexibiliteit en continuiteit. Doel is, Voor de duur van het project en Voor bepaalde tijd

Voordelen van detacheren voor werkgevers

  1. de werknemer staat niet op loonlijst
  2. op basis van detacheren ontstaat de mogelijkheid van flexibele inzet van personeel (specialisten) bij reorganisaties en projecten
  3. continuïteit (maar 1x inwerken van de werknemer noodzakelijk)
  4. meer binding met de werknemer
  5. beperkt (ziekte) risico werkgeverschap
  6. geen werkgeversverplichtingen
  7. er is sprake van een verlengde proefperiode en een beperkte opzegtermijn
  8. begeleiding en administratie in handen van MaiFlex

Inhoud

In opdracht van u als werkgever werft en selecteert MaiFlex een arbeidskracht, die op basis van een contract voor bepaalde tijd in dienst treedt bij MaiFlex om vervolgens op basis van een opdracht bij u als werkgever ter beschikking te worden gesteld (fase B en C). MaiFlex factureert wekelijks of maandelijks een tarief op basis van overeengekomen uren. Over de betaling van uren van ziekte, worden separaat afspraken gemaakt.

Detachering

Het doel van detachering is om tijdelijke werkzaamheden op te vangen, bijvoorbeeld projectwerkzaamheden, vervanging van zieke of zwangere werknemers, tijdelijke tekorten aan fte's of seizoensarbeid voor een vooraf bepaalde periode, zonder proeftijd. Tevens bestaat de mogelijkheid om de arbeidskracht uiteindelijk zelf in dienst te nemen.

Afkoop

Afkoop is het door u als werkgever overnemen van een detacheringsmedewerker van MaiFlex, vóórdat de minimale periode van 1040 gewerkte uren is verstreken. Hierna is de kandidaat kosteloos over te nemen. Het tijdens de opdracht overnemen van de kandidaat kan. Als werkgever betaalt u dan 20 % over de resterende uren (1040 uur minus de gewerkte uren), maal het uurtarief. Vanaf het moment van afkoop valt de detacheringsmedewerker geheel onder de verantwoordelijkheid en risico van u en is MaiFlex van iedere aansprakelijkheid omtrent het dienstverband gevrijwaard. Tarief In het uiteindelijke tarief zijn de volgende zaken verwerkt; het bruto salaris, werkgeverslasten, reserveringen voor vrije dagen en het bemiddelingsfee van MaiFlex. Niet opgenomen zijn de reiskosten en eventuele onkostenvergoedingen. Alle arbeidsrechtelijke risico's liggen bij MaiFlex.