MaiFlex Interim-Management

U overweegt Interim-Management. MaiFlex kan u hierbij van dienst zijn.

Continuïteit is voor uw bedrijf van levensbelang. Die continuïteit kan wel eens in het gedrang komen. Denk aan de afwezigheid van medewerkers, de implementatie van een nieuw administratiesysteem, een project dat ineens erg veel aandacht vraagt, of andere oorzaken. Dan is een ad-interim versterking via MaiFlex de oplossing.

 

INTERIM-MANAGEMENT

  • Bent u op zoek naar iemand die tijdelijk: leiding geeft aan uw financiële administratie;
  • Assisteert bij het opzetten van de salarisadministratie en elektronische personeelsdossiers;
  • Achterstanden wegwerkt in de financiële administratie als uw administrateur(trice) ziek is
  • uw personeel opleidt in: uw administratiepakket of het managementinformatiesysteem (MIS) helpt verbeteren;
  • Een projectadministratie opzet en of voert;
  • Ondersteuning biedt bij de implementatie van een verandering in uw organisatie?
  • Of gewoon 1 dag in de week bij u op het bedrijf adviseert en vragen beantwoord?  
  • U een beter inzicht wilt hebben in de schuldpositie van uw organisatie en eventueel schulden wilt saneren

MaiFlex Accountancy kan u in dergelijke situaties helpen aan administratieve medewerkers voor verschillende functieniveaus. Of het nu gaat om een administratief medewerker die secuur invoerwerk verricht of een high profile business controller of Accountant. MaiFlex Accountancy heeft een groot netwerk en kan u op veel fronten in de administratieve organisatie van dienst zijn.

DE VOORDELEN VAN AD INTERIM

 • Deskundige krachten, Ad Interim krachten zijn goed geschoold c.q. hoogopgeleid;
 • Ad Interim is tijdelijk
 • Geen extra lange termijn verplichtingen
 • Medewerkers met inzet, Ad interim krachten werken secuur, gaan ervoor en zijn gewend in nieuwe wisselende omstandigheden te werken.
 • Onafhankelijke professionals die integer en betrouwbaar zijn

HOE GAAN WIJ TE WERK ?

Wij maken met u heldere afspraken over de gewenste capaciteit en de duur van de inzet. Vervolgens voeren wij de opdracht uit en evalueren op vooraf vastgestelde tijdstippen. De tarieven zijn uiteraard afhankelijk van het soort opdracht. Na acceptatie van de opdracht ontvangt u een kopie van de VAR-verklaring, waardoor u als ondernemer gevrijwaard wordt voor het inhouden van loonbelasting, sociale lasten etc.