Over ons

Over ons

Over Maiflex

Maiflex is een recruitment en interim-management organisatie met een uitgebreid strategisch netwerk, bestaande uit strategische allianties en partners op het hoogste niveau. Hierdoor kan een kwalitatief zo goed mogelijke dienstverlening worden aangeboden. Door gebruik te maken van het strategische netwerk ontstaat een breed en gespecialiseerd dienstenpakket, dat heel flexibel kan worden toegepast en waarvan de overhead zeer beperkt is.

 Filosofie

Het is de filosofie van Maiflex, dat elk vraagstuk kan worden opgelost als de juiste mensen op de juiste plek komen. Dit houdt in dat de kwaliteiten en behoeften van de (klant)organisatie, de specificaties van de werkzaamheden en de kwaliteiten van de (klant) kandidaat optimaal op elkaar moeten worden afgestemd. Het is voorts de filosofie van Maiflex, dat de kwaliteiten van de organisaties en de kandidaten niet volledig afhangen van wat in het verleden is gepresteerd. Het gaat om de realisatie in de periode, die voor ons ligt.

Dienstverlening

Maiflex realiseert haar filosofie door de werving en selectie van de juiste kandidaat voor de juiste plek. Hierbij worden zowel de organisatie als de kandidaat als primaire klant gezien, waardoor beider belang vooropstaat. Alleen hierdoor kan een optimale afstemming plaatsvinden. Door gebruik te maken van het strategische netwerk is altijd kwaliteit, kennis en ervaring aanwezig om de juiste afstemming te maken. Tevens kan via het strategische netwerk aan klanten een breder aanbod worden gedaan, waardoor Maiflex ook kan bemiddelen voor bijvoorbeeld bedrijfsplanning, cursussen, etc.

Projecten

Maiflex heeft een ruime ervaring in het begeleiden, realiseren en doen realiseren van projecten. Veelal zijn dit projecten voor overheidsinstanties, zoals werkgelegenheidsprojecten, aanbestedingsprojecten, subsidieprojecten en (financiële) herstructureringsprojecten, maar ook voor het bedrijfsleven zijn vele projecten gerealiseerd. Met name de teamsamenstelling is dan van groot belang.Maiflex heeft een ruime ervaring met samenstellen van de juiste teams, waarvan de leden elkaar versterken, ondersteunen en gezamenlijk het project realiseren.   

 

Speerpunten

De speerpunten, waar Maiflex zich op richt zijn:

Overheid

Met name de arbeidsbemiddeling bij gemeenten in meerdere functies staat hierbij centraal. Voorts zijn er onder meer accountancy- en saneringsprojecten gedaan voor de Centrale Overheid.Daarnaast worden vele projecten opgezet en gerealiseerd.

Financiën

Maiflex behoort tot één van de grootste recruiters (werving & selectie en interim-management) op het gebied van Finance & Accountancy. De focus ligt op functies en kandidaten op MBO, HBO en WO niveau, waardoor ook een elkaar ondersteunend team kan worden geformeerd en geleverd.

ICT

ICT is momenteel een (sterk) groeiende markt, maar is al jaren een speerpunt van Maiflex. Hierdoor beschikt Maiflex over vele potentiële kandidaten en een regelmatige stroom aan ICT vacatures.

Strategisch netwerk

Via ons strategische netwerk zijn wij ook in staat om in andere segmenten de juiste mensen te vinden. Hierbij blijft de Maiflex filosofie voorop staan.

Contractvormen

Bij werving en selectie wordt vaak maar aan één contractvorm gedacht: loondienst. Echter Maiflex biedt ook meer mogelijkheden, zoals interim-management, detachering en uitzenden.