Uitzenden

Flexibel, eerst uitzenden, daarna mogelijk vast dienstverband.

 Doel

  • opvang tijdelijk werk
  • tijdelijke vervanging personeel
  • snelle uitbreiding Voordelen van uitzenden voor werkgevers

Voordelen van detacheren voor werkgevers

  1. de werknemer staat niet op uw loonlijst
  2. er is sprake van een verlengde proefperiode en een beperkte opzegtermijn
  3. op basis van uitzenden ontstaat de mogelijkheid van flexibele inzet van personeel bij reorganisaties en projecten
  4. geen werkgeversrisico's
  5. geen werkgeversverplichtingen
  6. begeleiding en administratie in handen van MaiFlex

Inhoud

In opdracht van u als werkgever, werft en selecteert MaiFlex een arbeidskracht, die op flexibele basis in dienst treedt bij Maiflex. Deze uitzendkracht wordt vervolgens flexibel aan de werkgever ter beschikking gesteld tegen betaling van een tarief per gewerkt uur. MaiFlex draagt de leiding en het toezicht van de uitzendkracht over aan de werkgever. Nadat een uitzendkracht door MaiFlex, op welke wijze dan ook, aan u is voorgesteld, is het voor de opdrachtgever mogelijk om na een periode van minimaal 1040 gewerkte uren (half jaar), met de uitzendkracht een arbeidsverhouding aan te gaan zonder dat daar nog additionele kosten aan verbonden zijn.

Afkoop

Afkoop is het door u als werkgever overnemen van een uitzendkracht van Maiflex, vóórdat de minimale periode van 1040 gewerkte uren is verstreken. Hierna is de kandidaat kosteloos over te nemen. Het tijdens de opdracht overnemen van de kandidaat kan. Als werkgever betaalt u dan 40 % over de resterende uren (1040 uur minus de gewerkte uren), maal het uurtarief. Vanaf het moment van afkoop valt de uitzendkracht geheel onder de verantwoordelijkheid en het risico van u en is MaiFlex van iedere aansprakelijkheid omtrent het dienstverband gevrijwaard.